សង្សារល្ងង់ - Stupid Love ភាគទី៣ - (Life Series Ep3) - [Sastra Film]

3 Просмотры
Издатель
អារម្មណ៍ដែលលើសពីមិត្តភ័ក្តិ តែមិនមែនជាសង្សារ តើទំនាក់ទំនងនេះជាអ្វីអោយប្រាកដ?


ខ្សែរឿងជីវិត #សង្សារល្ងង់​​ ភាគទី៣ រឿងរ៉ាវស្នេហារបស់នារីម្នាក់ មានផ្សាយជូនទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ #បាយ័ន​​​ និង Live ផ្ទាល់នៅលើ Facebook និង Youtube #SastraFilm​​​ រៀងរាល់ថ្ងៃ #ព្រហស្បតិ៍​​​ និង #សុក្រ​​​ វេលា #ម៉ោង៩យប់​​​

© ផលិត និងរក្សាសិទ្ធិ ដោយ Sastra Film ផលិតឆ្នាំ ២០២១#សង្សារល្ងង់​​​ #ផលិតកម្មសាស្រ្តា​​​ #ខ្សែរឿងជីវិតទី១៣​​​ #StupidLove​​ #sastrafilm​​​ #lifeseries​​​ #bayontv​​​ #khmerseries​​​ #khmerfilm2021​​​ #Khmermovie​​​ #Khmerdrama​​​ #BestSeries​​​ #Inspiredfilm​​​ #រឿងភាគខ្មែរថ្មី​​​ #EducationalSeries​​​ #TvLifeSeries​​​ #FacebookLifeSeries​​​ #YoutubeLifeSeries​​​

Admin C
Категория
Фильмы
Комментариев нет.