ព្រះនាងនិងប្រអប់ចម្រៀង | Roth Film សម្រាយរឿង

3 Просмотры
Издатель
ចាសសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា។ ខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយទៀតហើយដែលនិយាយពីជីវិតរបស់ព្រះនាងមួយអង្គវង្វេងគ្រួសាររបស់នាងពេលនាងមានអាយុ8ឆ្នាំ តើនាងនឹងជួបនូវរឿងអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងបើមានគ្រូធ្មប់ចាំតែធ្វើបាបនាងបែបនេះ? ដូច្នេះមានតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា តាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា។ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe​និងដាក់កណ្តឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតដែលខ្ញុំបង្ហោះ។ អរគុណ។
Категория
Фильмы
Комментариев нет.