ប្រពន្ធខ្ញុំមិនដូចប្រពន្ធគេ - My Wife (ភាពយន្តជីវិត) - (Life Film)-[Sastra Film]

2 Просмотры
Издатель
ចង់បានប្រពន្ធល្អគ្រប់ដប់ មានសួរខ្លួនឯងវិញអត់ ថាធ្វើជាប្តីល្អគ្រប់ដប់ហើយរឺនៅ?សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តជីវិតរឿង ប្រពន្ធខ្ញុំមិនដូចប្រពន្ធគេ ដូចតទៅ https://youtu.be/pupQF9_XPt0


មានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង៨យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន និង Facebook Youtube Sastra Filmផលិត និងរក្សាសិទ្ធិដោយ Sastra Film

Ⓒ2021 by Sastra Film. All rights reserved.

*** មិនអនុញ្ញាតឲ្យ Download ថតចម្លង កែច្នៃ និង Postថ្មីនោះទេ


#ប្រពន្ធខ្ញុំមិនដូចប្រពន្ធគេ #ផលិតកម្មសាស្រ្តា​​​​​​​ហ្វៀម​​​​​​ #ភាពយន្តជីវិត​​​​​​​​​​​​​ #ទី១២០ #Sastrafilm​​​​​​​​​​​​​ #LifeFilm​​​​​​​​​​​​​ #bayontv​​​​​​​​​​​​​ #khmerfilm​​​​​​​​​​​​​ #lifefilm2021​​​​​​​​​​​​​ #Khmermovie​​​​​​​​​​​​​ #KhmerMovie​​​​​​​​​​​​​ #Shortfilm​​​​​​​​​​​​​ #EducationalFilm​​​​​​​​​​​​​ #រឿងខ្មែរ​​​​​​​​​​​​​ #រឿងល្អមើល​​​​​​​​​​​​​ #រឿងអប់រំ​​​​​​​​​​​​​ #TvLifeFilm​​​​​​​​​​​​​ #FacebookLifeFilm​​​​​​​​​​​​​ #YoutubeLifeFilm​​
Категория
Фильмы
Комментариев нет.