ఆడపిల్ల (ఇడ పిల్ల కాదు) || Adapilla Short Film || Latest Telugu Short Film 2020 | Karimnagar Kurradu

21 Просмотры
Издатель
Please Like, Share, Comment, and Subscribe Karimnagar Kurradu For More Latest Updates.
Karimnagar Kurradu is the Best Entertainment Channel in Both Telugu States. We Regularly Upload Best Short Films in the Telugu Language.
Get updates From
--------------------------------------------------------------------------------------------
అమ్మ కావాలి
భార్య కావాలి
సోదరి కావాలి
మరి కూతురు ఎందుకొద్దు
ఆకాశంలో వెన్నెలలాగా ప్రతి ఇంటికి ఆడపిల్ల ఉండాలి#adapillashortfilm #latesttelugushortfilms, #karimnagarkurradu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- This Content Has been Only For Entertainment This Videos Made By Bhaskar Akena ( Karimnagar_Kurradu )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My Short Films Links :

►Bharya Bhartha O Lottery Ticket || Latest Telugu Short Film | My Village Comedy | Karimnagar Kurradu
https://youtu.be/v2pVYD6TcKE

►అల్లుడా మజాకా కామెడి || Alluda Majaka Comedy || My Village Comedy || Karimnagar Kurradu
https://youtu.be/UlV3auQDZcU

►అత్త కోడలు ఓ సర్పంచ్ శంకర్
https://youtu.be/qjykEyWCYzg

►బతుకు ఎడ్ల బండి కామెడీ
https://youtu.be/37B5UDfxeg0
--------------------------------------------------------------------------------------------
Video Credits:

Story Writer:: Komire Sathyanarayana
Dop:: Nayuni Balu
Screenplay /Producer-
Editing-Direction:: Bhaskar Akena 9704142251
Posters:: Shekar Nani
Casting:: Seetha Mahalaxmi, Uday Kumar,
Haritha, Saipoosala, Naveena, Sathyanarayana
Production work:: SMC MOVIE MAKER'S
Technical Support:: Shekar Nani
-------------------------------------------------------------------------------------------
Don't copy any [#karimnagar_kurradu] Short Films we issued copyright against using our properties like Video, music, and other senses able things strike in 12 hours
--------------------------------------------------------------------------------------------
© All rights received

Category
Entertainment
License
Standard YouTube License
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Please Like, Share, Comment, and Subscribe Karimnagar Kurradu For More Latest Updates
Категория
Фильмы
Комментариев нет.