ગેરવર્તન Gervartan ॥ gujarati short film ॥ gujarati natak ॥ Best Gujarati Story - K STAR GUJARATI

6 Просмотры
Издатель
Title :- ગેરવર્તન Gervartan ॥ gujarati short film ॥ gujarati natak ॥ Best Gujarati Story - K STAR GUJARATI STUDIO

:- Artists -:
Ashokbhai Patel
Bhartiben Thakkar
Aditya Gondaliya
Payal Borisagar
Siya Mistry
Dishi Chandarana

Writer :- Ronak Chandarana
Dop :- Gopal Prajapati - Dipak Dholakiya
Director :- Raj Vaghela
Editing :- Sanjay Sheldiya
Producer:- Kamal Patel - Sanjay Sheldiya
Label :- K Star Gujarati Studio
Copyright :- K Star Gujarati Studio
#gujaratishortfilm #gujaratinatak #gujaratistory #gujaratinewmovie #gujaratipicture #gujaratifamilydrama #gujaratifamilymovie #gujarativarta
#gujaratishortstories #kstargujaratistudio #gujarati #gujaratiemotionalstory
#gujaratihearttouchingstory #gujaratimotivationalstory

.......Special Thanks........
KP GUJARATI STUDIO
Colors Studio KP & CK Gujarati Studio
Dp Short Film & Ks Gujarati Studio
KP Group
........Thanks for watching.......
LIKE + SHARE + COMMENT + SUBSCRIBE
Комментариев нет.